U bent hier: Home » Huisregels

Huisregels en Privacy

 • Kom a.u.b. op tijd. Indien u meer dan 15 minuten te laat bent behoudt de therapeut zich het recht voor om u niet meer te behandelen. De gereserveerde tijd kan bij u in rekening worden gebracht.
 • Bij verhindering verzoeken wij u ons minimaal 24 uur tevoren telefonisch of aan de afsprakenbalie te informeren. Alleen in het weekend staat het antwoordapparaat aan voor afzeggen van afspraken op maandag.
 • Niet of niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht. Deze rekening dient u vóór aanvang van de volgende behandeling te voldoen. Het tarief hiervoor is € 31,50.
 • Indien van toepassing is het prettig als u een grote handdoek meebrengt.
 • Als uw kinderen gebruik maken van het speelgoed in de wachtkamer, verzoeken wij u dit op te ruimen als uw therapeut u komt halen.
 • De Nieuwe Dam is niet aansprakelijk bij vermissing of diefstal van uw eigendommen. U kunt desgewenst uw eigendommen (jas/tas) meenemen naar de behandelkamer.
 • Mobiel telefoneren in de praktijk is niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk.
 • Onze behandelruimtes waarborgen uw privacy.
 • U kleedt zich (indien van toepassing) uit in de behandelruimte. De therapeut verlaat de ruimte indien u daarom verzoekt. De therapeut wijkt alleen van deze regel af als dit uit oogpunt van onderzoek functioneel is.
 • Uw therapeut kan door middel van een bordje ‘niet storen’ aangeven, dat hij/zij tijdens de behandeling niet gestoord wil worden. Op uw verzoek kan de behandelkamer worden afgesloten, zodat er niet gestoord kan worden.
 • Indien u ons wilt attenderen op een voor u en wellicht voor ons belangrijk aandachtspunt, nodigen wij u uit dit aan ons kenbaar te maken.
 • Het is mogelijk dat u via internet wordt verzocht deel te nemen aan een enquête over de kwaliteit binnen onze praktijk.
 • Wij zijn aangesloten bij de klachtenregelingen van de beroepsgoepen die in ons centrum zijn vertegenwoordigd