U bent hier: Home » Klachten

Klachten

Een klacht over uw therapeut
Natuurlijk doen u en uw therapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw therapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw therapeut of zijn medewerkers met u omgaan. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de therapie. 

In gesprek met uw therapeut
Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw therapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw therapeut werkt. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.

Waar kunt u terecht met uw klacht?
Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij verschillende  instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie van de beroepsorganisaties en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Regionaal Tuchtcollege van de overheid
Vindt u dat de therapeut een berisping moet krijgen en, in het uiterste geval, zijn vak niet langer mag uitoefenen? Dien dan uw klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid. Weeg bij uw keuze af dat de procedures langer en formeler zijn naarmate de maatregelen die een instantie kan nemen strenger worden. Behandeling door een Klachtencommissie verloopt vaak het snelst.

Hoe werkt het indienen van een klacht?

Altijd schriftelijk indienen
Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of - wanneer het om een kind gaat - door de ouders. De klacht moet u namelijk ondertekenen. Iemand anders kan ook namens u een klacht indienen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Omschrijf uw klacht altijd zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het praktijkadres van de therapeut. Stuur uw brief naar de instantie die het beste past bij wat u wilt bereiken met uw klacht.

Adressen:

Klachtencommissie van het KNGF (Fysiotherapie)
Postbus 248,  3800 AE Amersfoort, 033 - 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Klachtenloket paramedici (Logopedie en Oefentherapie)
 www.klachtenloketparamedici.nl ,  030-3100929

Zorgbelang Nederland: www.zorgbelang-nederland.nl, postbus 2250, 3500GG Utrecht, 0900-2437070 (10 cent per minuut)

Regionaal Tuchtcollege
De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl,  vindt u de contactgegevens.