U bent hier: Home » Nieuws » Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg.

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. De wet beoogt de positie van de cliënt te versterken en de kwaliteit van de zorg te vergroten. De Wkkgz vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en heeft een breder bereik dan eerdere wetten. Ook veel individuele beroepsbeoefenaren en kleinere zorgpraktijken vallen er onder.